Alta og vest Finnmark har eventyrlige muligheter for friluftsliv, med et spenn i både geografi, flora og fauna. Sjelden kommer en dette mangfoldet på så nært hold som ved å benytte kano eller kajakk. Begge er et effektivt fremkomstmiddel – som gir både trim, rekreasjon og naturopplevelse – helt lyd- og sporløst!

I sommerhalvåret, fra juni til september, tilbyr vi derfor guidede kano- og kajakkturer med ulik varighet og innhold.

Som deltager kan du velge dagstur, eller hvis du ønsker en naturopplevelse av lengre varighet og mer innhold, så tilbyr vi også to- eller tre dagers turer.

Turene kan foregå både på fjorden, på vannene rundt Alta og ned Altaelva.

Vi har enkle eller doble kajakker, samt kanoer med plass til to eller tre personer.