Vi tilbyr to ulike trugeturer.

Truger og husky, varighet 3 timer
På denne turen er et av målene er å oppleve den arktiske naturen, der landskapet er formet og skapt av isbreene som dekket landet for 10 000 år siden, og av vær og vind gjennom alle tider. Vi opplever også sportegn etter våre ville dyr, som skogens konge; elgen, men også rev, hare, ekorn og andre.
I løpet av denne turen lager også vi kaffe/te/kakao over bål.

Truger og isfiske, varighet 4,5 timer
Denne turen går ut til vår camp ute i villmarka, der også prøver isfiske og nyter lunsj som er tilberedt over bål og servert i en samisk lavvo.
Naturlig nok er natur, flora og fauna sentralt også på denne turen.

Med oss på begge turer har vi med en av våre Alaska huskier; Javri, Phelps, Atlas eller Bruno som hjelper til med å bære eller trekke utstyr, i tillegg til at de er hyggelig selskap.

Velg din trugetur i menyen til høyre

 

Historien om truger
Truger oppsto blant jegere og fangstfolk i Sentral-Asia for mer enn 6000 år siden. Disse var naturlig nok avhengig av å skaffe seg mat og livsopphold også om vinteren. Jegerne observerte hvordan ulike dyr beveget seg i den dype snøen uten å synke ned i den, og skjønte at de måtte ty til hjelpemidler og ta lærdom av dyrene for å komme seg frem i snøen.

Uten evnen til å kunne bevege seg fritt og effektivt i snø ville våre forfedre heller ikke hatt mulighet til å vandre og bosette seg på den nordlige halvkulen. Trugen var en nødvendighet for at folk skulle kunne livnære seg i snørike områder.

Etter hvert som folk flyttet på seg, vandret og bosatte seg på nye steder ble trugen etter hvert spredt rundt til store områder.

Viktig oppfinnelse
Trugen er en av de første virkelige viktige oppfinnelser som mennesket har gjort, og vil av mange sidestilles med oppfinnelsen av hjulet. Trugene var av mange mennesker godt kjent og mye brukt lenge før hjulet så dagens lys.

Trugen regnes også som forløperen til ski.