Miljø

GLØD ønsker å bidra til et bærekraftig friluftsliv slik at naturen skal vare og dermed være til glede også for de som kommer etter oss.

Det gir seg for eksempel utslag i at der transport av utstyr er nødvendig benytter vi fortrinnsvis trekkhunder eller hester. Der ingenting annet enn motoriserte hjelpemidler kan benyttes, viser vi særdeles stor aktsomhet.

Et sentralt stikkord hos oss er “sporløs ferdsel”. Det betyr i praksis at vi ikke etterlater noe igjen etter oss, og vi tar sterk avstand fra forsøpling og hærverk i naturen. Våre leirplasser flyttes jevnlig for å unngå unødig slitasje på flora og fauna.

GLØD oppfordrer sine gjester til å høste av naturen, men samtidig vise måtehold i sitt uttak av vilt og fisk. Hos oss måles ikke naturopplevelser bare i antall og kilo.