Om Alta

Alta ligger på 70 grader nord, i Finnmark, Norges nordligste fylke.

Alta Kommune er grovt sett landet på begge sider av Altafjorden og har omlag 20 000 innbyggere. Kommunesenteret Alta ligger innerst i fjorden og der bor det omlag 15 000 mennesker.

Klima
Klimaet er noe midt i mellom kyst- og innlandsklima. Om vinteren blir det sjelden under minus 25 og om sommeren sjelden over 25 varmegrader.

Geografi
De høyeste fjellene i Alta ligger på vestsida av fjorden. Aller høyest er Store Haldde ved Kåfjord (1149 moh.). Fjelltopper over 900 meter finnes det mange av, til og med på øya Seiland (1079 moh.) og Stjernøya (914 moh.). Fjellene på østsida er ikke så høye, sjelden 700 moh., og mot sørøst flater landet av inn mot Finnmarksvidda. Altadalen er en frodig oase, med en rekke landbrukseiendommer og der Altaelva danner et naturlig midtpunkt. Den fantastiske lakseelva regnes som ei av verdens beste, der sjansen for å få en laks på over 10 kg er stor. Hvert år fanges laks på over 25 kg.

En moderne by
Alta er handels- og utdanningssenter i Finnmark og Nord Troms. Her finnes både Videregående skole og Universitet, et moderne sentrum med butikker, kafeer, hoteller og kjøpesenter.

Den nye Nordlyskatedralen ligger midt i byen, og Alta Museum, hvis helleristninger er opptegnet på UNESCOs verdensarvliste, ligger i vestre del av Alta. Alta er ett av få steder i verden med to oppføringer på verdensarvlista. Den andre oppføringen er Struves Meridianbue. Nærmere bestemt et av astronomen Fredrich G. W. von Struves målepunkter for å beregne jordens form og størrelse, et arbeid som pågikk fra 1816-1855. Dette punktet ligger på fjelltoppen Lille Raipas ved Alta.

Mørketid og midnattsol
Alta ligger omlag 400 km nord for polarsirkelen og vi kan derfor nyte midnattsol og mørketid. For oss i Alta betyr det at vi har midnattsol fra 16. mai til 26. juli. Mørketiden, den tiden solen ikke kommer over horisonten, strekker seg fra 25. november til 17. januar. Det er fest i Alta når de første rosa strålende treffer kirkespiret på Alta kirke midt i januar.

Nordlys
Alta regnes som ett av de beste stedene i verden for å oppleve nordlyset. Les mer om hvorfor her. Nordlyset spiller over himmelen når det er klarvær (skyfri himmel), og kan under optimale forhold sees fra seint i august til midt i april. Det er likevel fra oktober til ut mars som regnes for hovedperioden for å oppleve dette flotte fenomenet.

Velkommen til Nordlysbyen Alta!