Truger & isfiske – husky & lunsj

Trugeturer

Truger & isfiske – husky & lunsj

Velkommen til en fire og en halv timers trugetur der vi legger turen til GLØD sin villmarkscamp i furuskogen utenfor Alta. Lunsj er inkludert. Vi får hjelp av en husky som drar utstyret vi trenger på en pulk.

Truger og husky

Trugeturer

Truger og husky

Tre timers trugetur inn i elgens rike langs Altaelva. Skog, snø, spor etter dyr som hare, rev og elg. Enkel villmarkscamp der vi fyrer bål og koker oss en kjel kaffe/te/kakao

Trugeturer

On our three hours trip, one of the goals is to experience the Arctic nature – and the silence. On the other, try ice-fishing and enjoy lunch.

 

Vi tilbyr to ulike trugeturer

Variant 1: Truger, Husky, isfiske og lunsj

På fire og en halv timers turen får du prøve isfiske etter røye og vi nyter lunsj tilberedt over bål i villmarkscampen.

Til sammen om lag 2,5 km vandring på truger frem og tilbake til villmarkscampen inne i furuskogen. Vi er også innom et fint utkikkspunkt som gir oss flott utsikt ut Altafjorden.

Husk kamera! Dette er den norske friluftskulturen i et nøtteskall!

Variant 2: Truger og husky

På tre timers turen starter vi rett ut fra vårt hovedkvarter i Øvre Alta. Vi utforsker furuskogen langs Altaelva og vi vil helt sikkert se sportegn etter både elg, rev og hare.

Bål og snacks underveis.

Husky

Med oss på begge turene har vi med en av våre Alaska huskier; Atlas, Bruno eller Laggo som hjelper til med å bære eller trekke utstyr, i tillegg til at de er hyggelig selskap.

Ekstra klær

På begge turer er ekstra klær, varme sko, votter og lue inkludert.

Pick up

Transfer til og fra hotellet er inkludert

Historien om truger

Truger oppsto blant jegere og fangstfolk i Sentral-Asia for mer enn 6000 år siden. Disse var naturlig nok avhengig av å skaffe seg mat og livsopphold også om vinteren. Jegerne observerte hvordan ulike dyr beveget seg i den dype snøen uten å synke ned i den, og skjønte at de måtte ty til hjelpemidler og ta lærdom av dyrene for å komme seg frem i snøen.

Uten evnen til å kunne bevege seg fritt og effektivt i snø ville våre forfedre heller ikke hatt mulighet til å vandre og bosette seg på den nordlige halvkulen. Trugen var en nødvendighet for at folk skulle kunne livnære seg i snørike områder.

Etter hvert som folk flyttet på seg, vandret og bosatte seg på nye steder ble trugen etter hvert spredt rundt til store områder.

Trugene lages med en stor (og varierende) bæreflate og spennes på føttene slik at brukeren kan gå oppe på snøflaten i stedet for å bryte gjennom for hvert skritt. Formen var tradisjonelt lik en tennisracket, mens den i dag er mer oval. Opprinnelig var trugene laget av naturmaterialer som tre og skinn, mens de i dag lages for det meste av plast og aluminium.

Truger eller trugelignende utstyr har blitt brukt like lenge som ski for å kunne bevege seg i snø. Tidligere ble det også laget truger for hester, både i tre og metall.

Viktig oppfinnelse

Trugen er en av de første virkelige viktige oppfinnelser som mennesket har gjort, og vil av mange sidestilles med oppfinnelsen av hjulet. Trugene var av mange mennesker godt kjent og mye brukt lenge før hjulet så dagens lys.

Trugen regnes også som forløperen til ski.