Geocaching / 71 grader Nord

Geocaching eller GPS orientering går i korte trekk ut på å bruke en håndholdt GPS-mottaker for å finne poster som er plassert ute i terrenget. Dette skjer gruppevis eller individuelt. Opplæring i hvordan bruke GPS vil bli gitt.

Teoretiske og praktiske oppgaver

Postene består av teoretiske og/eller praktiske oppgaver hvor innholdet kun er begrenset av egen kreativitet. Oppgavene kan bestå av koder eller opplysninger der summen av alle postene gir svaret, eller posten kan forsyne deltagerne med et objekt som skal benyttes senere i aktiviteten. Oppgavene kan også tilpasses gruppa der deler av postene består for eksempel av en bedriftsintern quiz.

Fra enkle til omfattende

Graden av utfordring og varighet tilpasses gruppas ønske. Det er likevel naturlig å beregne 2 timer som et minimum for Geo caching. Det er også spennende med lengre utgaver. Gjerne med et 71 grader Nord preg som kan inkludere

  • Kanopadling
  • Skyting med pil og bue
  • Leirdueskyting
  • Friluftsoppgaver som teltoppsett, primusfyring, vedklyving osv
  • Matlaging i felt
  • Overnatting ute i naturen

Engasjement og lagånd

Geo caching er en fysisk aktivitet som gir god mosjon, skaper god stemning og har en egen evne til å vekke konkurranseinstinktet i de fleste. Aktiviteten er derfor godt egnet for lagåndbygging i bedrifter eller andre grupper.

 

Varighet fra 2 timer

Se for øvrig www.geocaching.com for ytterligere informasjon.

 

Aktiviteten kan kombineres med andre blåtur-aktiviteter som f. eks. matkonkurranse og overnatting.