Truger og husky

Trugeturer

Truger og husky

Tre timers trugetur inn i elgens rike langs Altaelva. Skog, snø, spor etter dyr som hare, rev og elg. Enkel villmarkscamp der vi fyrer bål og koker oss en kjel kaffe/te/kakao

Truger & isfiske – husky & lunsj

Trugeturer

Truger & isfiske – husky & lunsj

Velkommen til en fire og en halv timers trugetur der vi legger turen til GLØD sin villmarkscamp i furuskogen utenfor Alta. Lunsj er inkludert. Vi får hjelp av en husky som drar utstyret vi trenger på en pulk.

Truger

Trugene lages med en stor (og varierende) bæreflate og spennes på føttene slik at brukeren kan gå oppe på snøflaten i stedet for å bryte gjennom for hvert skritt. Formen var tradisjonelt lik en tennisracket, mens den i dag er mer oval. Opprinnelig var trugene laget av naturmaterialer som tre og skinn, mens de i dag lages for det meste av plast og aluminium.

Truger eller trugelignende utstyr har blitt brukt like lenge som ski for å kunne bevege seg i snø. Tidligere ble det også laget truger for hester, både i tre og metall.

 

Historien om truger

Truger oppsto blant jegere og fangstfolk i Sentral-Asia for mer enn 6000 år siden. Disse var naturlig nok avhengig av å skaffe seg mat og livsopphold også om vinteren. Jegerne observerte hvordan ulike dyr beveget seg i den dype snøen uten å synke ned i den, og skjønte at de måtte ty til hjelpemidler og ta lærdom av dyrene for å komme seg frem i snøen.

Uten evnen til å kunne bevege seg fritt og effektivt i snø ville våre forfedre heller ikke hatt mulighet til å vandre og bosette seg på den nordlige halvkulen. Trugen var en nødvendighet for at folk skulle kunne livnære seg i snørike områder.

Etter hvert som folk flyttet på seg, vandret og bosatte seg på nye steder ble trugen etter hvert spredt rundt til store områder.

Viktig oppfinnelse

Trugen er en av de første virkelige viktige oppfinnelser som mennesket har gjort, og vil av mange sidestilles med oppfinnelsen av hjulet. Trugene var av mange mennesker godt kjent og mye brukt lenge før hjulet så dagens lys.

Trugen regnes også som forløperen til ski.

Med oss på begge turer har vi med en av våre Alaska huskier; Javri, Phelps, Atlas eller Bruno som hjelper til med å bære eller trekke utstyr, i tillegg til at de er hyggelig selskap.