Reise- og betalingsvilkår

Gjelder for turer, kurs, overnatting og leie av utstyr

Bestilling

Bestilling bør skje senest seks (6) uker før turavgang. Avtalen er bindende for den reisende ved innsending av skriftlig bestilling. For GLØD er den tilbakesendte bestillingsbekreftelsen bindende.

Er depositum ikke innbetalt av den reisende seks (6) virkedager etter mottatt bestillingsbekreftelse, er GLØD ubundet av avtalen. GLØD forbeholder seg retten til å annullere gruppeturer, dersom minimumsantall påmeldte ikke er oppnådd før turstart.

Betaling

Ved mottatt bekreftelse betales et depositum på 25 %. Dette beløpet blir trukket fra når turen betales. Endelig betaling må skje senest 56 dager før avreisedagen. For betaling med kredittkort kreves et gebyr på 3 % pr betaling.

Avbestilling

Eventuell avbestilling skal skje skriftlig. Omkostninger pr. person: Ved avbestilling tidligere enn 42 dager før avreisedagen betales et ekspedisjonsgebyr på kr 300. Avbestilles reisen senere enn 42 dager, men tidligere enn 30 dager før avreisedagen, refunderes ikke depositumsbeløpet. Avbestilles reisen mellom 30 og 14 dager før turens start, betales 50% av turprisen. Ved senere avbestilling må hele turprisen betales.

Hvis en tur kansellerer på grunn av for få deltakere tilbakebetales 100%.

Avbestilling ved sykdom

Avbestillingsforsikring inngår ikke i reisens pris.

Force majeure

Hvis en ekstraordinær hendelse utenfor GLØD sin kontroll skulle inntreffe (f.eks. avlysning på grunn av dårlig vær), før eller underveis i turen, vil innbetalt beløp ikke refunderes.

Endringer

Ved endringer av en allerede bestilt reise er omkostningene kr 300 pr person pr endring. GLØD forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i turprogram, prisjusteringer ved endrede rammebetingelser, ev. avlyse/endre enkelte turer f. eks på grunn av vær og føreforhold.

Mangler

Mener den reisende at det er mangler ved turopplegget, skal den reisende straks informere GLØD sin representant. Hvis mangelen ikke blir rettet på en tilfredsstillende måte, kan den reisende ha krav på prisavslag, under forutsetning av at mangelen ble påpekt under oppholdet. Rett til kompensasjon faller bort, hvis GLØD kan dokumentere at skaden eller ulempen ikke kan bebreides GLØD eller noen selskapet har avtale med for gjennomføring av turopplegget.

Forsikring

Det er et vilkår på alle våre turer at den reisende anskaffer en god reiseforsikring for egen regning.