Reise- og betalingsvilkår

Gjelder for turer, kurs, overnatting og leie av utstyr

Ekstra tiltak i forbindelse med Covid-19

Som en sommergave til våre gjester har vi besluttet å ha en uke (7 dager) avbestilling på alle aktiviteter og overnatting i sommer. Dette betyr at du kan avbestille kostnadsfritt inntil en uke før ankomst. Avbestilling mindre enn en uke før ankomst gir ingen refusjon.


Bestilling

Bestilling kan skje når som helst før turavgang, men bør helst skje senest seks uker før avreisedato. Avtalen mellom partene anses inngått ved kundens betaling av den avtalefestede påmeldingsavgiften på kr 2 000,-. Hvis turen bestilles senere enn seks uker før avgang, betales turen ved bestilling. Er påmeldingsavgiften ikke innbetalt av kunden seks virkedager etter mottatt bestillingsbekreftelse, er turarrangøren ikke lenger bundet av avtalen. Turarrangøren forbeholder seg retten til å annullere gruppeturer, dersom minimumsantall påmeldte ikke er oppnådd fire uker før turstart.

Betaling

Ved bestilling/påmelding betales et depositum på kr 2 000,- pr person. Endelig betaling skal skje senest 42 dager (6 uker) før avreisedagen. For betaling med kredittkort tilkommer et betalingsgebyr på 3 %.

Transaksjonskostnader i forbindelse med betaling, endringer eller refusjoner dekkes av den reisende.

Avbestilling av flere-dagers-turer/pakker

Ved avbestilling tidligere enn seks uker (42 dager) før avreisedagen betales et ekspedisjonsgebyr på kr 400. Hvis reisen avbestilles mellom 42 og 15 dager før avreisedagen, refunderes ikke depositumsbeløpet. Senere avbestilling gir ingen refusjon.

Avbestilling av halvdags- og dagsturer, og utleie

Ved avbestilling tidligere enn ei uke (7 dager) betales et ekspedisjonsgebyr på kr 200,-. Senere avbestilling gir ingen refusjon.

Avbestilling av overnatting booket på nettsiden

Ved avbestilling tidligere enn to uker (14 dager) før ankomst kan dette gjøres gratis. Senere avbestilling gir ingen refusjon.

Avbestilling på grunn av sykdom

Avbestillingsforsikring inngår ikke i reisens pris.

Avbestilling av skiturer pga corona

For å få gjennomført flest mulig av våre skiturer setter vi avbestillingsfristen til en uke før turavgang. Hvis under en uke til turavgang er eneste alternativ å flytte turen.

Endringer

Ved endringer av en allerede bestilt reise er omkostningene kr 200 pr person pr ekspedisjon for dagsturer og kr 400,- for pakker og flere dagers turer. GLØD forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i turprogram, prisjusteringer ved endrede rammebetingelser, ev. avlyse/endre enkelte turer f. eks på grunn av vær og føreforhold.

Mangler

Mener den reisende at det er mangler ved turopplegget, skal den reisende straks informere GLØD sin representant. Hvis mangelen ikke blir rettet på en tilfredsstillende måte, kan den reisende ha krav på prisavslag, under forutsetning av at mangelen ble påpekt under oppholdet. Rett til kompensasjon faller bort hvis GLØD kan dokumentere at skaden eller ulempen ikke kan bebreides GLØD eller noen selskapet har avtale med for gjennomføring av turopplegget.

Forsikring

Alle gjester, Glød-ansatte, tredje parter og utstyr er forsikret gjennom Glød Explorer As sin “Third Party, Public and Product Liability Insurance. Den reisende forplikter likevel å tegne en personlig reiseforsikring før en deltar på våre turer. Vi anbefaler en forsikring som inkluderer hjemreise ved sykdom eller skade. Kjøp gjerne en forsikring som også inkluderer avbestillingsforsikring.

Corona-virus

Vi har i disse tider ekstra fokus på å hindre spredning av smitte. Våre tiltak er i tråd med Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger. I tillegg anbefaler vi gjester som bor i områder med høyt smittetrykk om å teste seg i forkant av reisen.
Hvis du er syk eller har symptomer på Covid19-smitte kan du ikke delta på våre turer.
Hold minimum en meter avstand. Hvis dette ikke lar seg gjøre benyttes munnbind
Bruk papirserviett over nese og munn når du hoster eller nyser – så vaske hendene
Host eller nys inn i albuen om du ikke har papir tilgjengelig
Vask hendene grundig og ofte
Bruk alkohol-baserte produkter for å desinfisere hendene
Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon som feber, hoste, brystsmerter, pustevansker; ta kontakt med lege.
I disse tilfellene vil du dessverre ikke kunne være med på våre turer.