Reise- og betalingsvilkår

Gjelder for turer, kurs, overnatting og leie av utstyr

Bestilling

Bestilling kan skje når som helst før turavgang, men bør helst skje senest seks uker før avreisedato. Avtalen mellom partene anses inngått ved kundens betaling av den avtalefestede påmeldingsavgiften på kr 2 000,-. Hvis turen bestilles senere enn seks uker før avgang, betales turen ved bestilling. Er påmeldingsavgiften ikke innbetalt av kunden seks virkedager etter mottatt bestillingsbekreftelse, er turarrangøren ikke lenger bundet av avtalen. Turarrangøren forbeholder seg retten til å annullere gruppeturer, dersom minimumsantall påmeldte ikke er oppnådd fire uker før turstart.

Betaling

Ved bestilling/påmelding betales et depositum på kr 2 000,- pr person. Endelig betaling skal skje senest 42 dager (6 uker) før avreisedagen. For betaling med kredittkort tilkommer et betalingsgebyr på 3,5 %.

Transaksjonskostnader i forbindelse med betaling, endringer eller refusjoner dekkes av den reisende.

Avbestilling av flere-dagers-turer (pakker) og private turer

  • Ved avbestilling 61 dager eller mer før avreise: Full refusjon minus kr 400,- pr pers i administrasjonsgebyr.
  • Ved avbestilling 60-42 dager eller mer før avreise: depositum belastes (NOK 2 000,- pr pers). Eventuell gjenværende saldo vil bli refundert.
  • Ved avbestilling 41-21 dager før avreise: 50 % av det innbetalte beløpet belastes, og de resterende 50 % refunderes.
  • Hvis du avbestiller 20 dager eller mindre før avreise: ingen refusjon.

Avbestilling av halvdags- og dagsturer, overnatting og utleie

  • 0-7 dager før planlagt ankomstdato for reiseruten: Ingen refusjon.
  • 7-14 dager før planlagt ankomstdato for reiseruten: 50 % refusjon.
  • Før 14 dager før planlagt ankomstdato for reiseruten: Full refusjon minus kr 200,- pr pers administrasjonsgebyr.

Avbestilling på grunn av sykdom

Avbestillingsforsikring inngår ikke i reisens pris.

Endringer

Ved endringer av en allerede bestilt reise er omkostningene kr 200 pr person pr ekspedisjon for dagsturer og kr 400,- for pakker og flere dagers turer. GLØD forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i turprogram, prisjusteringer ved endrede rammebetingelser, ev. avlyse/endre enkelte turer f. eks på grunn av vær og føreforhold.

Force Majeure

Med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse bestillingsbetingelsene, vil leverandøren ikke være ansvarlig, betale kompensasjon eller refundere hvis våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg påvirkes av “uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter”. Dette betyr enhver hendelse utenfor vår kontroll, hvis konsekvenser ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var iverksatt. Eksempler inkluderer krigføring og terrorhandlinger (og trusler om slike), sivile stridigheter, betydelig risiko for menneskers helse som utbrudd av alvorlig sykdom på reisemålet eller naturkatastrofer som flom, jordskjelv eller værforhold (mangel på snø, snøstormer eller andre naturlige forhold), etc, som gjør det umulig å reise trygt til reisemålet eller forbli på reisemålet, handling fra en regjering eller annen nasjonal eller lokal myndighet, inkludert havne- eller elvemyndigheter, arbeidskonflikt, lukking av sluser, naturlig eller atomulykke, brann, kjemisk eller biologisk katastrofe, uunngåelige tekniske problemer med transport og alle lignende hendelser utenfor leverandørens kontroll.

Mangler

Mener den reisende at det er mangler ved turopplegget, skal den reisende straks informere GLØD sin representant. Hvis mangelen ikke blir rettet på en tilfredsstillende måte, kan den reisende ha krav på prisavslag, under forutsetning av at mangelen ble påpekt under oppholdet. Rett til kompensasjon faller bort hvis GLØD kan dokumentere at skaden eller ulempen ikke kan bebreides GLØD eller noen selskapet har avtale med for gjennomføring av turopplegget.

Forsikring

Alle gjester, Glød-ansatte, tredje parter og utstyr er forsikret gjennom Glød Explorer As sin “Third Party, Public and Product Liability Insurance.

Den reisende forplikter likevel å tegne en personlig reiseforsikring før en deltar på våre turer. Vi anbefaler en forsikring, utstedt av et uavhengig selskap (tredjepartsselskap), som dekker hjemreise ved sykdom eller skade, inkluderer avbestillingsforsikring for aktiviteter og overnatting når cruisebåt eller andre befordringsmidler kansellerer anløp/tur, veier blir stengt og/eller flyreiser blir innstilt/kansellert. (CFAR Upgrade – Cancel For All Reasons)

Kontroller at forskikringen også dekker skader ved uhell på mer utfordrende turer (som vi tilbyr); som terrengsykling, skiekspedisjoner, hundekjøring og vandreturer i fjellterreng. Uten en slik forsikringsdekning kan du som reisende selv måtte stå for alle kostnader ved uhell.